ZOBACZ NASZE ZESTAWY

W ramach programu „Aktywna Tablica” szkoła może otrzymać nawet 17500 zł dofinansowania, na które składa się 3500 zł wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

Samorządy mogą wnosić wkład własny jako:

• wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie,
• sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane, jako inne pomoce dydaktyczne zakupione w roku udzielenia wsparcia finansowego.

Wkład własny (pomoce dydaktyczne) powinien być wyceniony na dzień składania wniosku zgodnie z art 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - z uwzględnieniem amortyzacji.

Terminarz programu: 

do 31.08.2017 złożenie wniosków przez dyrektorów do organów prowadzących

do 15.09.2017 złożenie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów

do 27.09.2017 kwalifikacja wniosków

do 30.10.2017 przekazanie dotacji organom prowadzącym

do 31.12.2017 wykorzystanie wsparcia finansowego

Wniosek Dyrektora Szkoły

Wniosek Organu Prowadzącego

ZOBACZ NASZ SPRZĘT MULTIMEDIALNY


Demo Options